• slide5
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

Відділ фітосанітарного аналізу

Відділ фітосанітарного аналізу атестований на право проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, фітогельмінтологічної та гербологічної експертиз зразків, що надходять від імпортних та вітчизняних об'єктів регулювання.

З метою оперативності доставки зразків та своєчасності проведення фітосанітарної експертизи фахівці відділу розміщені за двома юридичними адресами: вул. Ліскова, 1, c. Зміїнець, Луцького р-ну та вул. Завокзальна, 4 а, с. Римачі, Любомльського району.

Основними завданнями відділу є:

- проведення фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів;

- своєчасне і кваліфіковане виявлення та визначення регульованих та інших шкідливих організмів. Вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів;

- визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України.

Фітосанітарна експертиза включає:

1) здійснення аналізів об’єктів регулювання;

2) визначення видової належності виявлених шкідливих організмів;

3) висновок лабораторії щодо потенційної небезпеки шкідливих організмів та фітосанітарних заходів боротьби з ними.

В структурі відділу працюють кваліфіковані спеціалісти. Для виконання поставлених завдань відділ має достатню матеріально-технічну базу: приміщення, відповідне обладнання, засоби вимірювальної техніки, літературу та колекційний матеріал.

Нещодавно відділ фітосанітарного аналізу було переміщено у відремонтоване, відповідно до вимог міжнародних стандартів, приміщення та доукомплектовано кадрами.

На сьогодні фітолабораторія активно готує відділ фітосанітарного аналізу до акредитації відповідно до вимог ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006 з метою приведення у відповідність до європейських стандартів.