• slide1
  • slide3
  • slide5
  • slide2
  • slide4

ВІДДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

   Свою діяльність відділ проводить згідно вимог ДСТУ ISO 10012:2005, що засвідчує свідоцтво про відповідність № 199-02/2019 від 23.04.2019 року, чинне до 23.04.2022 року.

   Відділ забезпечений необхідним обладнанням для проведення аналізування таких сільськогосподарських культур як: пшениці озимої (ярої) м’якої, жита, ячменю (для продовольчих та кормових цілей), тритикале, кукурудзи, ріпаку, сої, гороху за такими показниками:

1. Визначення зернової, смітної, олійної (оліїстої) та металомагнітної домішок.

2. Визначення зараженості шкідниками.

3. Визначення крупності зерен.

4. Визначення типового складу зерна кукурудзи, пшениці та гороху.

5. Визначення органолептичних показників зерна (запаху і кольору).

6. Визначення вологості зерна.

7. Визначення натури зерна.

8. Визначення числа падіння.

9. Визначення склоподібності.

10. Визначення масової частки білку експрес-методом інфрачервоної спектроскопії.

11. Визначення масової частки олії (олійності) експрес-методом інфрачервоної спектроскопії.

12. Визначення масової частки сирої клейковини.

13. Визначення якості клейковини.

   Для проведення вищезазначених послуг необхідно заключити договір про надання послуг та подати:

  • заявку встановленого зразка;
  • зразок зерна (не менше 2 кг для зернових і зернобобових та не менше 1 кг для дрібнонасіннєвих олійних культур);
  • документ, що підтверджує оплату наданих послуг.

   За результатами лабораторних досліджень замовнику видається Протокол визначення показників якості зерна.