• slide5
  • slide1
  • slide4
  • slide2
  • slide3

ВІДДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

   Свою діяльність відділ проводить згідно вимог ДСТУ ISO 10012:2005, що засвідчує свідоцтво про відповідність № 199-02/2019 від 23.04.2019 року, чинне до 23.04.2022 року.

   Відділ забезпечений необхідним лабораторним обладнанням для проведення аналізування таких сільськогосподарських культур, як: пшениці озимої (ярої) м’якої, жита, ячменю (для продовольчих та кормових цілей), тритикале, кукурудзи, ріпаку, сої, гороху за наступними показниками:

1. Зернова, смітна, олійна (оліїста) та металомагнітна домішки.

2. Зараженість шкідниками.

3. Крупність зерен.

4. Типовий склад зерна кукурудзи, пшениці та гороху.

5. Органолептичні показники зерна (запах і колір).

6. Вологість зерна.

7. Натура зерна.

8. Число падіння.

9. Склоподібність.

10.  Масова частка білка експрес-методом інфрачервоної спектроскопії.

11. Масова частка олії (олійності) експрес-методом інфрачервоної спектроскопії.

12. Масова частка сирої клейковини.

13. Якість клейковини.

    Для проведення вищезазначених досліджень необхідно укласти договір про надання послуг та надати:

  • заявку встановленого зразка;
  • зразок зерна (не менше 2 кг для зернових і зернобобових та не менше 1 кг для дрібнонасінневих олійних культур);
  • документ, що підтверджує оплату наданих послуг.

   За результатами лабораторних досліджень замовнику видається Протокол визначення показників якості зерна.