• slide2
  • slide4
  • slide5
  • slide1
  • slide3

Відділ фітосанітарних процедур

Основними завданнями та метою діяльності відділу фітосанітарних процедур є:

- вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення на території Волинської області;

- участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;

- участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження, місць обігу об'єктів регулювання та земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду;

- участь у організації впроваджень в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та господарювання біологічних методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур'янами;

- спостереження за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів, виявлення видового складу корисної ентомофауни і визначення чисельності корисних видів комах, проведенні робіт по їх використанню;

- участь у проведенні науково-дослідних робіт, закладенні дослідів з карантину та захисту рослин, в тому числі на земельних угіддях, що знаходяться у користуванні Волинської обласної фітосанітарної лабораторії;

- надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин, пропаганда знань у цих сферах;

- участь у виконанні державних програм у сфері карантину та захисту рослин;

- участь у проведенні навчання суб'єктів господарювання та фізичних осіб незалежно від форм власності;

- участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, а також розвитку міжнарод-ного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції відділу.