• slide1
  • slide4
  • slide2
  • slide3
  • slide5

Державна установа "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія"  (далі - Лабораторія) утворена відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підпорядковується  Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - Держпродспоживслужба) та належить до сфери її управління.

Спрямування та координація діяльності Лабораторії покладено на Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна  Держпродспоживслужби.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби та Положенням про Державну установу "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія".

26 грудня 2018 року ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» акредитована Національним агенством з акредитації України на відповідність стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025.  АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ, зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України, дійсний до 25 грудня 2023 року.  

 24.05.2023.jpg

 До компетенції Лабораторії належать:

проведення фітосанітарної експертизи з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів об'єктів регулювання, що експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;

участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об'єктів регулювання та об'єктів;

участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання;

проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованих шкідливих організмів;

організація впроваджень в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та господарювання біологічних методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур'янами;

виготовлення, зберігання та реалізація мікробіологічних засобів захисту рослин, у тому числі інокулянтів та ентомофагів за рахунок власних виробничих потужностей, визначення ефективності мікробіологічних препаратів, у тому числі інокулянтів та ентомофагів;

систематичне оновлення маточного матеріалу місцевими формами корисних організмів і підвищення його якості, підтримання якісного маточного матеріалу;

спостереження за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів, виявлення видового складу корисної ентомофауни і визначення чисельності корисних видів комах, проведення робіт по їх використанню;

визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу;

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;

проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин та захисту рослин, насінництва та розсадництва спільно з науковими установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва інших країн;

участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з питань карантину та захисту рослин в межах компетенції;

співпраця з Європейським Союзом, міжнародними організаціями та експертами  Європейської та Середземноморської організації із захисту рослин (ЄОКЗР, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО, Міжнародною асоціацією з контролю якості насіння (ІСТА), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

пропаганда знань у сферах карантину та захисту рослин, сфері насінництва та розсадництва;

інші функції, визначені законодавством України.