• slide4
  • slide2
  • slide1
  • slide3
  • slide5

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» одержала оновлений АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ, зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України 10 січня 2023 року за №201177, дійсний до 25 грудня 2023 року.  

2023.JPG

Сфера акредитації ДУ «Волинська фітосанітрана лабораторія»:

Відділ фітосанітарного аналізу акредитований на проведення 6 видів фітосанітарної експертизи та   ідентифікацію 34 видів регульованих шкідливих організмів, зокрема:

1.Ентомологічна експертиза та  ідентифікація:

- західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);

- західного квіткового трипса (Frankliniella occidentalis Perg.);

- картопляної молі   (Phthorimaea operculella Zell);

- південно-американської томатної молі  (Tuta absoluta Meyr);

- американського  білого метелика (Hyphantria cunea Drury);

- чотирьохплямистого зерноїда (Callosobruchus maculatus Fabr.).

- вузькозлатки ясеневої смарагдової  (Agrilus planipennis Fairmairе);

- вусача мінливого (Monochamus alternatus Hope).

2.Мікологічна експертиза та  ідентифікація:

- раку  картоплі  (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival);

- індійської сажки пшениці (Tilletia indica Mitra);

- білої іржі хризантем (Puccinia horiana P. Hennings);

- диплодіозу кукурудзи (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton);

- пасма льону (Mycosphaerella linicola Naumov).

3. Гербологічна експертиза та  ідентифікація:

- бузинника  пазушного (Iva axillaris Pursh.);

- амброзії полинолистої (Аmbrosia artemisiifolia L.);

- гірчака повзучого (степового)  (Acroptilon repens L.);

- повитиці польової (Cuscuta сampestris Yunck.);

- пасльону колючого (Solanum rostratum Dunal);

- ценхрусу довгоголкового (Cеnchrus longispinus Fernald);

- амброзії трироздільної (Ambrosia trifida L.);

- сорго алепського  (Sorghum halepense (L.) Pers);

- пасльону триквіткового (Solanum triflorum Nutt.);

-  роду повитиць (Cuscuta Sрр.).

4. Фітогельмінтологічна  експертиза та  ідентифікація:

-золотистої картопляної нематоди (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens);

- стеблової нематоди картоплі (Ditylenchus destructor Thorne);

- блідої картопляної нематоди (Globodera pallida (Stone) Behrens).

- соснової стовбурової нематоди (Bursaphelenchus xylophilus) та інших червоподібних нематод  роду  Bursaphelenchus  sp.;

- стеблової нематоди (Ditylenchus  dipsaci).

5. Бактеріологічна експертиза та  ідентифікація:

- бактеріального опіку плодових   (Erwinia amylovora Burill Winslow et al.).

- бактеріаль­ного в'янення  кукурудзи (Pantoea stewartii)

-  бактеріозу винограду (хвороби Пірса) (Xylella fastidiosa wells et al.)

- бактеріального опіку плодових   (Erwinia amylovora  (Burrill) Winslow et al.)

 6. Вірусологічна експертиза та  ідентифікація:

- шарки сливи (віспи) (Plum pox potyvirus);

- вірусу смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus)

- віроїду веретеноподібності картоплі (Potato sprindle tuber viroid)

Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного  матеріалу акредитований на проведення:

- Аналізування чистоти і відходу насіння

- Аналізування схожості насіння

- Аналізування вологості насіння

- Аналізування маси 1000 насінин

- Аналізування домішки насіння інших рослин

- Аналізування заселеності насіння с/г культур шкідниками

Відділ визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур  акредитований на  проведення наступних випробувань:

-Визначення вологості;

-Визначення натури;

-Визначення кількості клейковини;

-Визначення числа падіння.

-Визначення зернової та сміттєвої домішки зернових с/г культур;

-Визначення сажкового  зерна  зернових с/г культур;

-Визначення масової частки білка у перерахунку на суху речовину зернових та олійних        с/г культур;

-Визначення масової частки олії (олійності) насіння олійних с/г культур;

- Визначення сміттєвої та олійної домішки насіння олійних культур;

- Визначення кольору та запаху насіння олійних культур;

- Визначення вологості  насіння олійних культур;

- Визначення зараженості шкідниками насіння олійних культур.

- Визначення кількості та якості клейковини згідно МВ-ВБТПСК-7.2/01-01

Відділ молекулярно-генетичних досліджень продуктів рослинного походження:

-Якісне виявлення ГМО методом ПЛР у режимі реального часу

Акредитація на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ»  для лабораторії відкриває нові можливості на внутрішньому ринку, шлях до  співпраці з іноземними лабораторіями та замовниками з інших країн. 

Існуюча Система Управління у лабораторії формує ряд принципових політик, які запобігають комерційному та адміністративному впливу на достовірність результатів випробувань.  Вона забезпечує прозорість комплексу робіт: від прийому та реєстрації зразків до видачі висновків/протоколів випробувань. Всі етапи виконання випробувань відображені і задокументовані в державних стандартах, методиках, інструкціях та процедурах випробувань.