• slide4
  • slide3
  • slide5
  • slide2
  • slide1

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» одержала оновлений АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ, зареєстрований у Реєстрі акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України 28 травня 2021 року за №201177, дійсний до 25 грудня 2023 року.  

2021.jpg

Cфера акредитації включає можливість проведення 5 видів аналізувань посівних якостей насіння, 4 видів аналізувань біохімічних та технологічних показників  сільськогоспордарських культур, 5 видів фітосанітарної експертизи,  ідентифікацію 24 видів регульованих шкідливих організмів:

1. Аналізування чистоти і відходу насіння.

2. Аналізування схожості насіння.

3. Аналізування вологості насіння.

4. Аналізування маси 1000 насінин.

5.  Аналізування домішки насіння інших рослин.

6. Ентомологічна фітосанітарна експертиза:

-Західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.);

-Західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);

- Картопляна міль (Phthorimaea operculella Zell);

- Південно-американська томатна міль (Tuta absoluta Meyr);

- Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury).

- Чотирьохплямистий зерноїд (Callosobruchus maculatus Farb).

7. Мікологічна фітосанітарна експертиза:

-  Рак  картоплі  (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival);

- Індійська сажка пшениці (Tilletia indica Mitra);

- Диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton);

- Біла іржа хризантем (Puccinia horiana P. Hennings);

8. Фітогельмінтологічна  фітосанітарна експертиза:

- Золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens); 

- Стеблова нематода картоплі (Ditylenchus destructor Thorne);

- Бліда картопляна нематоди (Globodera pallida (Stone) Behrens);

9. Бактеріологічна фітосанітарна експертиза:

- Бактеріальний опік плодових (Erwinia amylovora Burill Winslow et al.)  

10. Гербологічна фітосанітарна експертиза:

- Амброзія полинолиста (Аmbrosia artemisiifolia L.);

-  Гірчак повзучий (степовий) (Acroptilon repens L.);

- Повитиця польова (Cuscuta сampestris Yunck.);

-Паслін колючий (Solanum rostratum Dunal);

- Ценхрус довгоголовий (Cеnchrus longispinus Fernald);

- Амброзія трироздільна (Ambrosia trifida L.);

- Паслін триквітковий (Solanum triflorum Nutt.);

- Рід повитиць (Cuscuta Sрр.);

- Сорго алепське (Sorghum halepense (L.) Pers).

- Бузинник пазушний  (Iva axillaris Pursh).

Відділ визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур у травні 2021 року акредитований на  проведення наступних випробувань:

- Визначення вологості                        

- Визначення натури

- Визначення числа падіння                                            

- Визначення кількості клейковини 

Акредитація на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ТА КАЛІБРУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ»  для лабораторії відкриває нові можливості на внутрішньому ринку, шлях до  співпраці з іноземними лабораторіями та замовниками з інших країн. 

Існуюча Система Управління у лабораторії формує ряд принципових політик, які запобігають комерційному та адміністративному впливу на достовірність результатів випробувань.  Вона забезпечує прозорість комплексу робіт: від прийому та реєстрації зразків до видачі висновків фітосанітарної експертизи/протоколів випробувань проб насіння. Всі етапи виконання випробувань відображені і задокументовані в державних стандартах, методиках та процедурах випробувань.

Головним завданням ДУ «Волинська фітолабораторія» є виконання комплексу заходів спрямованих на охорону території області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів, проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання, визначення посівних якостей  насіння та садивного матеріалу.