• slide1
  • slide3
  • slide5
  • slide4
  • slide2

Перелік платних послуг

   Відділ фітосанітарного аналізу має право на проведення 6 експертиз: ентомологічної, мікологічної, фітогельмінтологічної, гербологічної, вірусологічної та бактеріологічної.

   Ентомологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших шкідливих комах і кліщів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

   Мікологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників грибкових захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

   Фітогельмінтологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших видів фітопаразитичних нематод в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

   Гербологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах засміченості регульованими та іншими видами бур’янів в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, ґрунт, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

  Бактеріологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників бактеріальних захворювань в об’єктах регулювання (будь-яка рослина, продукти та інші організми рослинного походження) з метою запобігання або обмеження будь-якої шкоди внаслідок занесення або поширення шкідливих організмів на території України.

   Вірусологічна експертиза – методи виявлення та визначення у лабораторних умовах регульованих та інших збудників вірусних захворювань в об’єктах регулювання. Проводиться у відповідності до вимог Діагностичних протоколів ЕРРО PM 7 та міжнародних інструкцій і рекомендацій.

   Вартість проведення фітосанітарного аналізу об’єктів регулювання  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 року № 676 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року №1348" розраховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України".

Найменування послуги Одиниця виміру

Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів):                                                        
насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: 1 одиниця
- шкідників 0,0475
- бур’янів 0,0419
- нематод 0,0501
хвороб рослин:
- мікологічних 0,049
- бактеріологічних 0,0588
- вірусологічних 0,0687
садивного та іншого рослинного матеріалу і ґрунту з метою виявлення: 1 одиниця
- шкідників 0,0455
- бур’янів 0,0412
- нематод 0,0541
хвороб рослин:
- мікологічних 0,0507
- бактеріологічних 0,0609
- вірусологічних 0,071
вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин 1 пастка 0,0499
об’єктів регулювання із застосуванням імуноферментногоабо імунофлюоресцентного методу 1 одиниця 0,1825
об’єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції —“— 0,3824

  Відділ біологічного методу захисту рослин атестований на виробництво  Планоризу ВЛ, Триходерміну (Триховерину), Ековіталу та Бактоциду.

   Відпускаються біопрепарати сільськогосподарським виробникам за фіксованою ціною відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року №96 «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України  від 25 лютого 2021 року №395), яким передбачено розрахунок розміру плати за послуги, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Даний наказ набрав чинності 12.03.2021 року.

Найменування послуги Одиниця виміру Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб
   Реалізація виготовлених лабораторіями біологічного методу захисту рослин біологічних засобів захисту рослин  від шкідників та хвороб
  Реалізація бактоциду кілограм 0,02383
  Реалізація планоризу літр 0,03008
  Реалізація триховерину (триходерміну) літр 0,02592
  Реалізація ековіталу літр 0,16658

    Норми витрат біопрепаратів на 1 га:

   Триходермін (Триховерин) – 2 л 

   Планориз ВЛ – 1 л 

   Ековітал – 0,2 л 

   Бактоцид – 2-3 кг 

   Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу якісно і своєчасно проводить визначення та аналізування відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року №96 «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України  від 25 лютого 2021 року №395), яким передбачено розрахунок розміру плати за послуги, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Даний наказ набрав чинності 12.03.2021 року.

Найменування послуги Одиниця виміру Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб
     Розміри плати за послуги з питань охорони прав на сорти рослин
Проведення:
        Аналізу посівної якості посівного матеріалу
         Метод аналізування чистоти та відходу насіння проба посівного матеріалу 0,04064
         Метод аналізування домішки насіння інших рослин проба посівного матеріалу 0,04515
         Метод аналізування заселеності насіння шкідниками (прихована форма) проба посівного матеріалу 0,03232
         Метод аналізування заселеності насіння шкідниками (явна форма) проба посівного матеріалу 0,01882
         Метод аналізуваннязараженостінасіння хворобами (льон) проба посівного матеріалу 0,04786
         Метод аналізування зараженості насіння хворобами (соя) проба посівного матеріалу 0,04119
          Метод аналізування схожості насіння проба посівного матеріалу 0,04525
         Метод аналізування схожості насіння (фільтр) проба посівного матеріалу 0,04166
          Метод біохімічного тетразольно-топографічного аналізування життєдатності насіння проба посівного матеріалу 0,09357
          Метод аналізування вологості насіння проба посівного матеріалу 0,05280
          Метод аналізування маси 1000 насінин проба посівного матеріалу 0,02652

Відділ визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур якісно і своєчасно проводить визначення та аналізування відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року №96 «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (в редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України  від 25 лютого 2021 року №395), яким передбачено розрахунок розміру плати за послуги, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Даний наказ набрав чинності 12.03.2021 року.

Найменування послуги Одиниця виміру Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Проведення

Аналізу біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки

пшениці озимої (ярої) м’якої проба зерна 0,61281
натура, г/л проба зерна 0,02449
склоподібність проба зерна 0,02996
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) проба зерна 0,04092
фузаріозні зерна проба зерна 0,05460
визначення чисельності сажкових зерен проба зерна 0,04639
визначення показників якості зерна методом інфрачервоної спектроскопії  (масова частка білка, вологість, клейковина) проба зерна 0,07749
визначення кількості та якості  клейковини проба зерна 0,06126
визначення числа падання проба зерна 0,07396
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
пшениці озимої (ярої) твердої проба зерна 0,55155
натура, г/л проба зерна 0,02449
склоподібність проба зерна 0,02996
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (зерна і смітна домішка) проба зерна 0,04092
фузаріозні зерна проба зерна 0,05460
визначення чисельності сажкових зерен проба зерна 0,04639
визначення показників якості зерна методом інфрачервоної спектроскопії  (масова частка білка, вологість, клейковина) проба зерна 0,07749
визначення числа падання проба зерна 0,07396
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
жита проба зерна 0,39771
натура г/л проба зерна 0,02449
вологість % проба зерна 0,05281
фузаріозні зерна проба зерна 0,05460
числа падання проба зерна 0,07396
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) проба зерна 0,04092
ячменю проба зерна 0,48564
натура, г/л проба зерна 0,02449
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) проба зерна 0,04092
фузаріозні зерна проба зерна 0,05460
визначення чисельності сажкових хвороб проба зерна 0,04639
визначення масової частки білка методом інфрачервоної спектроскопії проба зерна 0,07749
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
колір (запах) проба зерна 0,06126
визначення вмісту крупності в зерні проба зерна 0,03801
тритикале проба зерна 0,58285
натура, г/л проба зерна 0,02449
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) проба зерна 0,04092
фузаріозні зерна проба зерна 0,05460
визначення чисельності сажкових зерен проба зерна 0,04639

визначення масової частки білка методом інфрачервоної спектроскопії

проба зерна 0,07749
визначення кількості та якості клейковини проба зерна 0,06126
визначення числа падання проба зерна 0,07396
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
вівса проба зерна 0,41220
натура, г/л проба зерна 0,02449
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) проба зерна 0,04092
визначення чисельності сажкових зерен проба зерна 0,04639
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
колір (запах) проба зерна 0,06126
визначення кислотності проба зерна 0,05479
визначення вмісту ядра проба зерна 0,04186
проса проба зерна 0,32906
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) проба зерна 0,04092
визначення чисельності сажкових зерен проба зерна 0,04639
визначення вмісту крупності зерен проба зерна 0,03801
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
гречки проба зерна 0,34132
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) проба зерна 0,04092
визначення кислотності проба зерна 0,05479
визначення вмісту ядра проба зерна 0,04186
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встанволення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
рису проба зерна 0,26916
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) проба зерна 0,04092
склоподібність проба зерна 0,02449
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
гороху проба зерна 0,28268
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) проба зерна 0,04092
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
визначення вмісту крупності в зерні проба зерна 0,03801
сої проба зерна 0,35746
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і зернова домішка) проба зерна 0,04092
визначення масової частки білка та масової частки олії методом інфрачервоної спектроскопії проба зерна 0,11279
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
ріпаку проба зерна 0,35746
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і олійна домішка) проба зерна 0,04092
визначення олійності методом інфрачервоної спектроскопії проба зерна 0,07749
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
кукурудзи проба зерна 0,32906
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) проба зерна 0,04092
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
визначення чисельності сажкових зерен проба зерна 0,04639
визначення вмісту крупності в зерні проба зерна 0,03801
картоплі проба бульби 0,45423
зовнішній вигляд, форма, колір та запах проба бульби 0,03415
розмір бульб по найбільшому поперечному  діаметрі, мм проба бульби 0,02360
базова масова доля крохмалю для пізньої картоплі % (крім картоплі призначеної для консервування) проба бульби 0,06314
базова масова доля крохмалю % (картоплі призначеної для косервування) проба бульби 0,06647
вміст бульб з механічним пошкодженнями, % проба бульби 0,04048
вміст роздавлених бульб, половинок і частин бульб, % проба бульби 0,04048
вміст бульб заражених хворобами, % проба бульби 0,04581
вміст бульб пошкоджених сільськогосподарськими шкідниками, в тому числі гризунами, % проба бульби 0,04781
наявність землі, яка прилипла до бульб, % проба бульби 0,04248
наявність органічних і мінеральних домішок, % проба бульби 0,04981
соняшнику проба зерна 0,51040
вологість % проба зерна 0,05281
визначення вмісту домішок в зерні (сміттєва і олійна домішка) проба зерна 0,04092
встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками проба зерна 0,04783
визначення металомагнітної домішки проба зерна 0,04186
масова частка олії, у перерахунку на суху речовину, % проба зерна 0,06449
масова частка сирого протеїну, у перерахунку на сиру речовину, % проба зерна 0,06449
масова частка олеїнової кислоти в олії, %, не менше ніж проба зерна 0,06773
кислотне число олії в насінні, мг КОН/г, не більше ніж проба зерна 0,06902
оцінка органолептичних показників проба зерна 0,06126

  Надання послуг за проведення фітосанітарної експертизи згідно Постанови №1348 від 28.12.2011р.

   Реквізити ДУ "Волинська обласна фітосанітарна лабораторія":

   Назва установи: Державна установа «Волинська обласна фітосанітарна  лабораторія»

   Код ЄДРПОУ:  38400580

   Розрахунковий рахунок : UA758201720313271001201083994

   Назва банку: Держказначейська служба України м.Київ

   МФО банку:  820172

   Неприбуткова установа, звільнена від оподаткування податком на прибуток підприємств згідно ст. 133.4 Податкового кодексу України.

Увага!!!

   В призначенні платежу обов'язково вказувати:

  • За проведення лабораторної експертизи
  • За проведення аналізування насіння
  • За проведення аналізування біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур
  • За придбання біопрепаратів