• slide3
  • slide5
  • slide1
  • slide2
  • slide4

Відділ фітосанітарного аналізу

Відділ фітосанітарного аналізу акредитований на право проведення ентомологічної, мікологічної, бактеріологічної, вірусологічної, фітогельмінтологічної та гербологічної експертиз зразків, що надходять від імпортних та вітчизняних об'єктів регулювання.

Основними завданнями відділу є:

- проведення фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання та визначення видового складу регульованих та інших шкідливих організмів;

- своєчасне і кваліфіковане виявлення та визначення регульованих та інших шкідливих організмів. Вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів;

- визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України.

Фітосанітарна експертиза включає:

1) здійснення аналізів об’єктів регулювання;

2) визначення видової належності виявлених шкідливих організмів;

3) висновок лабораторії щодо потенційної небезпеки шкідливих організмів та фітосанітарних заходів боротьби з ними.

В структурі відділу працюють кваліфіковані фахівці. Для виконання поставлених завдань відділ має достатню матеріально-технічну базу: приміщення, відповідне обладнання, засоби вимірювальної техніки, літературу та колекційний матеріал, відповідно до вимог ДСТУ ІSO/IEC 17025:2019 з метою приведення у відповідність до європейських стандартів.