• slide4
  • slide3
  • slide2
  • slide5
  • slide1

Відділ молекулярно-генетичних досліджень продуктів рослинного походження

Лабораторія розширила сферу діяльності в частині якісного визначення генетично-модифікованих організмів (ГМО) у продуктах рослинного походження методом полімеразно-ланцюгової реакції  в режимі реального часу. Цей метод дає можливість проводити визначення відсутності або наявності  цільових  послідовностей нуклеотидів, що використовуються  при створенні трансгенних рослин:

-        -         Р-FMV – фрагмент промотор p34S FMV (Figwort Mosaic Virus) вірусу мозаїки ранника;

-     P-35S – промотор послідовності p35S CaMV (Cauliflower Mosaic Virus) вірусу мозаїки цвітної капусти;

-     T-NOS – фрагмент термінатора гену нопаніл - синтетази Agrobacterium tumefaciens;

-     ділянку гену Epsps із Agrobacterіum tumefacіens штаму CP4;

-     ділянку гену Pat із Streptomyces viridochromogenes;

-     ділянку гену Bar із Streptomyces hygroscopicus.

За допомогою цього випробування можна виявити переважну більшість генетично модифікованих сортів рослин,  що знаходяться у виробництві по всьому світу.

Основними завданнями  відділу  є: проведення аналізування генетично модифікованих організмів  та скринінг фрагментів дезоксирибонуклеїнової кислоти (далі – ДНК) в продуктах рослинного походження методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (далі – ПЛР РЧ).

До компетенції відділу належать:

- проведення екстрагування ДНК з випробного зразка;

- проведення аналізування ГМО в продуктах рослинного походження виявлення та скринінг фрагментів ДНК методом ПЛР РЧ;

- вивчення і впровадження вітчизняних і міжнародних методів аналізу ГМО в продуктах рослинного походження;

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів, інструкцій та інших нормативних документів;

- участь у проведенні науково-дослідних робіт спільно з науково-дослідними установами країни;

- участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, науково-технічних досягнень та передового досвіду, розвитку міжнародного співробітництва з аналізування ГМО в продуктах рослинного походження;

- участь у проведенні семінарів, тренінгів, твінінгів, конференцій в межах компетенції;

- виконання інших функцій, визначених законодавством України.

Для проведення вищезазначених досліджень необхідно надати:

Кукурудза – 1 кг зерна або 0,5 кг рослинного матеріалу;

Соя – 1 кг зерна або 0,5 кг рослинного матеріалу;

Ріпак – 0,1 кг зерна або 0,25 кг рослинного матеріалу.

Вартість зазначених лабораторних досліджень  визначається   Наказом  Міністерства аграрної політики України від 13.02.2013 року № 96 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та  сільського господарства України  від 25.02.2021 року №395) «Розмір плати за послуги, що надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

За результатами лабораторних випробувань, замовнику видається Протокол молекулярно - генетичних досліджень продуктів рослинного походження.

DSC_0142.JPG

DSC_0135.JPG

  DSC_0146.JPG

DSC_0152.JPG

DSC_0130_-_копия.JPG

DSC_0172.JPG